Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
Dział Rekrutacji
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
(22) 644 99 11
rekrutacja@wszp.edu.pl

Formularz rekrutacyjny na studia podyplomowe w WSZP

1. Dane Osobowe *
Twój e-mail *
Telefon
Imię *
nazwisko *
Pesel *
Dowód Osobisty (seria i numer) *
2. Miejsce Zamieszkania *
Miasto *
Kod Pocztowy *
Ulica *
Nr domu *
Lokal
3. Dane dotyczące ukończonych studiów *
Studia licencjackie * WSZP         inna uczelnia
Które to studia podyplomowe w WSZP *
        1         2         3
4. Dokumenty do zapoznania *
5. Twój wybór Studiów Podyplomowych *
Studia
Miasto:

Studia
6. Wyliczenie opłat za studia
Wybrane studia:
OPŁATY PODSTAWOWE 1
CzPJCzPS IsCzPS II sCzPJCzPSCzPRCzPJCzPSCzPR
1x 2x 8x 1x 2x 8x 1x 2x 8x
6a. Promocje
6b. Opłaty podstawowe
UWAGA:
Ostateczna kwota do zapłaty będzie uzależniona od uznania uprawnień do promocji w Dziale Rekrutacji WSZP
I rok studiówII rok studiówIII rok studiów
CzPJCzPS I sCzPS IIsCzPS IIIsCzPR IsCzPR IIsCzPR IIIsCzPS IIsCzPJCzPSCzPR
1x 1x 1x 1x 4x 4x 4x 8x 1x
Wybierz sposób płatności Sprawdź Promocje!
6c. Należność do zapłaty po uwzględnieniu promocji

Opłata manipulacyjna:
Wpisowe:
Czesne wg. deklaracji:

Razem do zapłaty

7. Dokumenty rekrutacyjne
8. Czy wystawić Fakturę VAT? *
     
Dane do Faktury
Nazwa Firmy *
Imię
nazwisko
NIP *
Miasto *
Ulica *
Nr domu *
Lokal
telefon kontaktowy
E-mail *

* - pola obowiązkowe